Fremtiden er ankommet - kunstig intelligens er ikke længere hypotetisk. Kom til KEA Tech Lunge og hør, hvordan de store giganter bruger det, og hvad perspektivet er.

Engang var kunstig intelligens forbeholdt science fiction film. Nu er det noget, som relativt nemt kan inkorporeres i alle vores it-produkter. I dag bruges AI – artificial intelligens - i for eksempel MS Office applikationerne, GPS’ere, virtuelle assistenter og chatbots.

”I dag bør ingen digitale produkter lanceres uden indbygget AI. Udviklere skal tænke neurale netværk som en del af deres stack på lige fod med databaser og webservere,” siger AI entreprenør Jacob Knobel fra Datapult, som er en af oplægsholderne på KEA Tech Lounge.

Både Microsoft, IBM og Google har cloud services, som grundlægende kan sættes op på et par timer, og hvor almindelige mennesker kan kigge på data med det man kan kalde kunstig intelligens. Men hvad skal man kigge efter, og hvordan skal man bruge det?

Ole Kjeldsen, Teknologi- & Sikkerhedsdirektør i Microsoft kommer til at gøre deltagerne klogere på, hvordan vi kan forstå og bruge kunstig intelligens. Han, og Microsoft, peger på, at hvis AI skal komme os alle til gode, er det vigtigt, at vi som samfund (nationalt og internationalt) tager stilling til det etiske aspekt:

”Igennem de seneste 70 år har AI været baggrunden for at udvikle en lang række teknologiske løsninger, som har skabt værdi indenfor afgrænsede domæner og dermed frigjort menneskelige ressourcer. De senere års fremkomst af en langt højere teknisk analysekapacitet og større datamængder har vist sig at give helt nye og mere avancerede AI-baserede løsninger. Det afkræver en stillingtagen til hvilke principper for anvendelse, vi som samfund, borgere og virksomheder, ønsker skal danne rammen for teknologien.”

Og det kræver et blik for de blinde vinkler, hvilket er noget af det Jesper Balslev, lektor og ph.d. stipendiat på KEA kommer ind på:

”AI kan hjælpe fagpersoner til nye indsigter på baggrund af datamængder så store, at man ikke kan tolke på dem uden assistance. Kunstig Intelligens bliver dog også kritiseret for dels at være dårlig til at begå sig i sammenhænge, hvor der er mange forskellige kontekster at tage hensyn til, dels at dirigere vores fokus hen imod det adfærdsbekræftende, i stedet for det innovative og adfærdsændrende.”

AI-eventen er den 13.november, og du kan se det fulde program og sikre dig en plads – gratis - her. 

”AI bliver snart din nye bedste kollega, glæd dig til det,” lyder det Anders Quitzau, Innovation Executive i IBM, som er den del af debatpanelet.

Eventen er blot en del af et tre ugers tech lounge-forløb for studerende på KEA.

Der udvikles desuden et spil, og de studerende har en workshop i hele uge 45 om Machine Learning og big data sammen med Jacob Knobel, som solgte sit første firma, der arbejdede med struktureret data, for 80 millioner, og nu vil starte et nyt, der skal arbejde med ustruktureret data ikke mindst billeder.