Fremover kan gymnasieelever tyvstarte og få fire ugers SU-berettiget praktisk kursus, der giver tekniske færdigheder inden studiestart på Automationsteknolog og Energiteknolog.

Selvom man er boglig stærk eller har en stor interesse for teknik, kan man godt mangle enkelte praktiske færdigheder – eller blive overrasket over, at tekniske kompetencer er en del af studiet.

Det har fået nogle studerende til at springe fra på trods af gode evner og interesse i faget.

De fire ugers praktikum gør, at alle kommer godt fra start på KEAs teknisk krævende uddannelser. Et værkstedkursus kan bringe studenter på omgangshøjde med de studerende, der kommer med en erhvervsfaglig baggrund. 

Tommy Ahlers Fotograf Steen Brogaard”Med det her praktikum giver vi studerende med en gymnasial baggrund mulighed for at komme på et bedre teknisk niveau inden studiestart. Målet er, at vi over tid kan mindske frafaldet og få flere til at søge de tekniske uddannelser,” siger uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers.

Ideen med at give kommende studerende et værkstedskursus før studiestart kommer fra KEA og er nu bredt ud på erhvervsakademier over hele landet som en 3-årig forsøgsordning.

”Vi får nu et aktivt redskab til at øge fastholdelse på automationsteknolog og energiteknolog. Det har længe været et stort ønske, fordi vores erfaring er, at studerende med gymnasial baggrund ikke helt lever op til de kompetencer, som kræves på disse uddannelser,” siger Ole Richter, uddannelseschef på KEA Teknik.

Værkstedsforløbet er et ’hands on’ praktikforløb, som giver den studerende faglige og teoretiske færdigheder indenfor for eksempel elektroteknik, der har relevans for de to uddannelser i forsøgsordningen.

”Ideen er, at de studerende med gymnasial baggrund selvstændigt kan anvende disse færdigheder når de starter på studiet. Vi får nu mulighed for at give den studerende et fundament til at videreudvikle forståelsen og indsigten i de tekniske håndværk, samt at kunne bedømme den håndværksmæssige kvalitet af udført arbejde,” siger Ole Richter.

Første værkstedsforløb på KEA bliver formentlig sommeren 2019. Ansøgere til de to uddannelser som har en gymnasial baggrund vil få tilbuddet om praktikum sammen med deres optagelsesbrev.