KEA søger tre docenter, der skal stå i spidsen for den forskning og udvikling, der skal styrke uddannelserne og sætte ny viden i spil til gavn for små og mellemstore virksomheder i Danmark.

På KEA vil vi ikke kun vide, vi vil også kunne. Den handlekraft skal afspejles i de projekter, der sætter retning for KEAs praksisnære forskning i krydsfeltet mellem bæredygtighed, teknologi og forretning.

“Som docent på KEA har man en enestående mulighed for at være med til at definere, hvad praksisnær forskning er for en størrelse,” siger Anne Kahr Hällman, der er chef for Forskning & Innovation på KEA, og fortsætter: “Docenterne får ansvar for at omsætte KEAs forsknings og udviklingsprojekter til viden, der kan bruges i uddannelserne og skaber værdi i de brancher, vi uddanner til. De er et vigtigt knudepunkt mellem undervisere, ledelse og samarbejdspartnere i erhvervslivet og forskningsmiljøerne.”

Er du fagligt specialiseret og kan du bringe andres fagligheder i spil?

To af stillingerne er knyttet op på programområderne KEA Byg og KEA Digital. Den tredje stilling er tværgående og handler om digitale læringsværktøjer. Fælles for de tre stillinger er, at ansøgeren skal have en ph.d.-grad og have lyst til at initiere og lede tværfaglige forsknings- og udviklingsprojekter. “Jeg ser meget frem til at læse ansøgningerne, for de her stillinger er ret unikke. Er du forsker med praksiserfaring og har du lyst til at være et sted, hvor du virkelig vil kunne se, hvordan dit arbejde gør en forskel, så skal du ikke tøve med at søge,” siger Anne Kahr Hällman.

Læs mere om alle tre stillinger her