Vi taler meget om bæredygtighed, og mange vil gerne bygge bæredygtigt, men hvordan fungerer det rent faktisk for brugerne? Og hvad fungerer? Det er præcis det Jan Johansson har undersøgt med sin afhandling.

Lektor Jan Johansson forsvarer sin ph.d.-afhandling 'Bæredygtighed i danske almene boliger – med et brugerfokus', og du er velkommen.

Det er først efter, at de bæredygtige boligbyggerier er taget i brug, man kan undersøge, om bæredygtigheden lever op til intentionerne i forhold til brugernes behov i almene boliger.

Udover at undersøge om det fungerer for beboere, driftspersonale og driftsadministration, så undersøger han også, hvad brugernes erfaringer er med de bæredygtige almene boliger, og hvordan disse erfaringer kan bruges i udviklingen af fremtidige bæredygtige boliger.

I undersøgelsen inddrages også bygherrernes- og arkitekternes vurderinger af brugernes erfaringer. Formålet er, at resultaterne gøres operationelle i både et vurderings- og udviklingsperspektiv.

Jan Johansson er via sin forskning og brugernes erfaringer kommet frem til en række anbefalinger i forhold til udviklingen af fremtidige bæredygtige almene boliger:

 • ·Brugerinddragelse bør etableres allerede i programmerings- og idéfasen.
 • Realisme i forhold til rammebeløbet og ambitioner om bæredygtighed.
 • Man bør modernisere kommunikation- og information for at øge brugerens viden om de bæredygtige tiltag.
 • Undgå, at negative narrativer opstår blandt brugerne i en lokal kontekst.
 • Være opmærksom på, at arkitekturens æstetik, som værende bæredygtighed i sig selv, ikke kan stå alene.
 • Undgå kompliceret teknologi samt være opmærksom på, at synliggørelse af energiforbrug i sig selv ikke er adfærdsregulerende.
 • Undgå indvendige stejle trapper i boligen.
 • Forventningsafstemme beboernes behov i forhold til deres behov for fælleskab og privathed.
 • Opmærksomhed på at øget selvforvaltning i sig selv ikke giver en økonomisk besparelse.
 • Man kan anvende sociale medier, hvis det anvendes konstruktivt.
 • Man bør rammesætte– og forventningsafstemme beboernes mulighed for omdannelse af fællesarealer og af egen bolig.

Kom og hør mere, når Jan Johansson forsvarer sin afhandling

30.marts kl. 13:00

KADK, Auditorium 6

Danneskiold-Samsøes Allé 53
1437 København K