Hos IT-virksomheden HTML24 ansætter man de bedste – uanset køn, farve og nationalitet. Det giver flere udenlandske studerende i job.

Puljen af gode kandidater bliver selvsagt større, hvis man som virksomhed også har øje for de udenlandske studerende. Og der er masser af udenlandske studerende, som gerne vil blive og arbejde i Danmark.

Det er ikke, fordi HTML24 favoriserer udenlandske studerende og dimittender - de tager blot de bedste. Og det kan ligeså godt være en, der ikke er født i Danmark.

HTML24 har en række internationale studerende fra Business Economics & It på KEA ansat, og vil gerne rekruttere flere. De fleste begynder i praktik og bliver siden fastansat.

Helt generelt er det sværere for udenlandske studerende at få en praktikplads. Og det er ærgerligt, for hos det digitale bureau HTML24 er de ikke tvivl om, at det kan betale sig.

”Det fungerer rigtig godt med praktikanter fra KEA. Vi søger de bedste medarbejdere på tværs af køn, etnicitet og nationalitet. For os handler det om kompetencer frem for farven på passet,” siger Mikkel Strunge, Head of Development.

Spørgsmålet er, om der er nok danske virksomheder, der har fået øjnene op for kvaliteterne ved at ansætte dimittender med en dansk uddannelse, men en anden nationalitet.

”Gennemsnitsalderen hos os er 28 år, så vi er ikke så konservative. Vi vælger ikke udlændinge frem for danskere, vi tager bare de bedste. Vores erfaring fortæller os, at det i princippet er ligegyldigt om medarbejderen taler dansk, vietnamesisk eller russisk, så længe de taler engelsk og har hovedet skruet rigtigt på,” siger Rasmus Aagaard, head of Account Management, som selv er udannet fra KEA.

I oplever ikke, at sprog kan være en barriere?

” Jo, det hænder, at der bliver hævet et øjenbryn. Men vi har ikke oplevet, at kunder har haft problemer med sproget, når vi er forbi den obligatoriske velkomst og screening proces. Vi insisterer på at give det bedste produkt til vores kunder, hvilket ikke nødvendigvis kun er dansktalende ansatte. Og det sætter langt de fleste stor pris på,” siger Rasmus Aagaard fra HTML24, som har 13-14 nationaliteter på kontoret og mange kvinder blandt udviklerne, hvilket ikke er så tit man ser det i udviklingsvirksomheder.

HTML24 er også en virksomhed, som er gode til at ansætte praktikanter og ikke mindst gode til at give dem ansvar og spændende opgaver.

”Vores praktikanter laver rigtigt arbejde, for rigtige kunder, fra første dag. På lige fod med vores fastansatte. For os er praktikanter en god arbejdskraft, så vi skjuler dem ikke. Vi ser dem som jævnbyrdige – de skal selvfølgelig holdes i hånden og guides, men det er fint. Vi får til gengæld ihærdige mennesker, som vi kan lære op, på den måde vi synes er bedst, og det giver et godt grundlag for at ansatte dem bagefter,” siger Rasmus Aagaard.