Studerende fra KEA, Lund Universitet og CPH Business giver deres bud på, hvordan man kan optimere affald – og det samme har unge i resten af verden gjort. Global Goals Jam foregår nemlig samtidig jorden rundt.

Hvordan kan affaldshåndteringen forbedres og optimeres på Nørrebro? Og hvordan kan man ændre folks affaldsvaner? Sådan lød opgaven til de studerende, der blev givet i samarbejde med FN Danmark.

De mængder af affald, vi mennesker skaber, stiger hvert år. Og det samme gør omkostningerne til at håndtere dem. Især i byerne er affald et stort problem.

Tre grupper fik lov at præsentere deres ideer for et dommerpanel og Gruppe 1 løb med førstepladsen for deres ide, der tog udgangspunkt i køkkenaffaldet i KEA Guldbersggade kantine, men i princippet sagtens kan implementeres andre steder og med andre typer af affald.

Som det er nu ryger alt affald ud og ender i den samme container.

Gruppe 1’s ide går ud på at sortere alt affald i komposterbart og ikke komposterbart. Automatisk vel at mærke.

Når kokkene fx ordner grøntsager smider de affaldet hen på en plade, hvor sensorer scanner måler indholdets frekvens og på den måde afgør, hvorvidt det er komposterbart eller ej. Pladen tipper enten ned til højre eller venstre, hvor indholdet landet i to containere på hjul, så det efterfølgende kan køres væk.

Gruppen foreslog at lave kompostbeholdere på KEAs tag og efterfølgende bruge komposten i blomsterbede – også på taget – som så ville give føde til bierne.

Ideen tager højde for, at vi mennesker – trods muligheder for at sortere affald – ikke altid rammer den rigtige beholder.

Panelet som blandt andre bestod af KEAs rektor Steen Enemark Kildesgaard var begejstrede for det cirkulære element i ideen:

”Gruppen skaber et produkt ud af kantinens affald, som kan bruges på stedet, nemlig som kompost, som kan skabe næring for blomster, som skaber næring for bier. Og blomsterne kan tillige bruges til indfarvning af tekstiler. En ide som også giver noget at arbejde sammen om.”

Panelet evaluerede ideerne ud fra

Impact

Estetics

Feasibility

Sustainability

”Grundlægende handler det om at se ind i den menneskelige natur. Hvad stimulerer folk? Og hvis ikke folk kan finde ud af at ramme den rigtige skraldespand, så skal man måske sætte ind med sorteringen et andet sted.”

Global Goals Jam strakte sig over to dage, hvor de studerende skulle finde en bæredygtig løsning på FN’s verdensmål nummer 11 ’Sustainable cities and communities’, nærmere bestemt affald i en lokal kontekst.

De studerendes arbejde bliver delt med design teams rundt omkring på kloden via #GlobalGoalsJam. Og en video med nogle af de studerendes løsninger vil blive vist på UNDP Social Good Summit i New York.

I år var tredje gang, at unge fra hele verden jammede om at skabe bæredygtige løsninger til inspiration for andre. Ikke mindst vores ledere.  

Du kan se meget mere – også fra de 72 andre jams rundt omkring i verden, herunder Kampala, Amman, Tokyo, Rio de Janeiro, Amsterdam – under #globalgoalsjam.

Vinderne af Global Goals Jam

HER KAN DU (PÅ ENGELSK) LÆSE PLAMENA STEFANOVAS BERETNING OM, HVORDAN DET VAR AT VÆRE MED I GLOBAL GOALS JAM.