Nyt forskningsprojekt skal afdække, hvordan bæredygtige løsninger, materialer og metoder i langt højere grad end i dag kan slå igennem og danne ny praksis i byggeriet.

Grønne intentioner er godt, men grønne resultater er afgørende.

Forskningsprojektet ’Innovationsledelse i byggeriet’ skal være med til at fremme bæredygtig omstilling og skabe ny viden om, hvordan strategisk innovationsledelse i byggeriet kan understøtte den grønne omstilling.

”Byggebranchen bærer et stort ansvar og kan bidrage afgørende. Hvis vi skal leve op til ansvaret, kræver det indsigt i, hvordan vi med styrket ledelse kan komme bedre fra grønne intentioner til grønne resultater,” siger projektejer Natalie Mossin, leder af Institut for Bygningskunst og Teknologi på KADK.

”Byggeriets aktører i Danmark har mange gode og konstruktive idéer, men det er desværre de færreste af idéerne, der fører til reel ændring af praksis på tværs af projekter. Vi håber, at vores forsknings- og undervisningsprojekt kan være medvirkende til, at fremtidens aktører i byggeriet allerede fra deres uddannelse er klædt på til at bidrage til den grønne omstilling, ” siger Natalie Mossin.

Projektet, som er støttet af Grundejernes Investeringsfond og Realdania, har også et tværfagligt sigte, da det blandt andet skal føre til udvikling af undervisningsmateriale, som kan bruges i et netværk af uddannelser på KEA, DTU, BUILD og KADK.

IMG 3360”På KEA Byg uddanner vi dem, der bliver fremtidens ledere i byggebranchen, og med det her samarbejde kan vi være med til at skabe den innovation og nye viden, som er nødvendig. Det betyder, at vi kan give de studerende en endnu bedre uddannelse og vigtig viden om, hvordan god innovation og ledelse kan føre til nye bæredygtige metoder,” siger Claudio Spaziani Testa, uddannelseschef på KEA Byg og uddyber:

”KEA Byg og ikke mindst bygningskonstruktørerne er en vigtig del af byggebranchen. Samarbejdet cementerer, at vi er en vigtigt spiller i udviklingsprocessen og i branchen, og det vil vi gerne bekræfte og være med til.”

I projektet ansættes to forskere, som vil kortlægge og analysere en række innovationsforløb i dansk og internationalt byggeri for at blive klogere på, hvad der er afgørende faktorer i vellykket innovationsledelse i byggeriet. Forskerne fokuserer på at forstå ikke bare tekniske, men også økonomiske og organisatoriske drivere og barrierer hos eksempelvis producenter, rådgivere, entreprenører og håndværkere.

Ambitionen er også, at byggeriet som samlet branche bliver klogere på, hvordan gode intentioner bliver implementeret, forankret og skaber bæredygtig udvikling.

I den pædagogiske følgegruppe som består af et lærings- og undervisningsnetværk sidder udover Claudio Spaziani Testa, Uddannelseschef, KEA Byg også Lotte Bjerregaard, Lektor, DTU Byg Anne Kathrine Frandsen, Seniorforsker, Vicedirektør, Aalborg Universitet (SBi) Konsulent Ingeborg Hau, formidlingsspecialist med særligt fokus på arkitektur.

Projektet er forankret på KADK – Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Institut for Bygningskunst og Teknologi.

Projektet støttes af Realdania og GI - Grundejernes Investeringsfond.