Industriens Fond og Realdania er gået sammen om at undersøge, hvordan brugen af ny teknologi bedst udbredes i byggeriet. KEA er inviteret med i arbejdet.

Lav produktivitet og lille digitaliseringsgrad har i årevis klæbet til byggeriet. Men digitalisering og ny teknologi kan få enorm betydning for branchens evne til at arbejde mere effektivt og bæredygtigt.

Målet er at sætte turbo på udbredelsen af Construction Technology (ConTech) i Danmark, så branchens konkurrenceevne og bæredygtighed styrkes. 

Nu skal en ny undersøgelse, som Industriens Fond, Realdania og Molio har igangsat sammen, finde ud af, hvordan byggebranchen kan blive bedre til at udnytte ny teknologi – såkaldt Construction Technology, forkortet til ConTech.

Forundersøgelsen gennemføres med involvering af branchen og skal blandt andet give svar på, hvordan branchen bedst skaber et unikt læringssted og en fælles udviklingsplatform – en hub, hvor byggeriets parter sammen kan eksperimentere med nye måder at benytte data, digitale redskaber og teknologi til at skabe fremtidens byggeri.

Derfor inddrages både små og mellemstore virksomheder indenfor byggeriet, tech-leverandører og de – ofte større – virksomheder, der er allerlængst fremme i digitalisering og brug af ny teknologi. Og KEA:

IMG 3360”Vigtige aktører i byggebranchen skal involveres og KEA er inviteret – igen er vi set som en vigtig aktør, og der er et ønske om, at vi bliver en aktiv del af den platform, der skal facilitere og implementere den teknologi, der kan skabe bedre produktivitet. KEA er en af de 40-60 virksomheder, der deltager i undersøgelsen. For KEA betyder det, at vi er i front, når resultatet af undersøgelse skal implementeres og evalueres,” siger Claudio Spaziani Testa, uddannelseschef på KEA Byg.

I den filantropiske forening Realdania håber man, at øget brug af avanceret construction technology kan være med til at skubbe byggebranchen i en mere bæredygtig retning.

”Vi tror på, at hvis branchen gør det på den rigtige måde, så kan digitalisering og øget brug af teknologi bidrage til en mere effektiv byggeproces f.eks. ved at styrke samarbejdet mellem byggeriets parter og reducere materialespild. I det hele taget kan digitalisering og ny teknologi også blive en vigtig løftestang for at opnå et mere bæredygtigt byggeri og skabe mere værdi for bygherrer og brugere,” siger Nina Kovsted Helk, filantropidirektør i Realdania.

FAKTA: 
Industriens Fond og Realdania har bevilget penge til en forundersøgelse, der skal svare på, hvordan der bedst skabes en platform for læring, udveksling, facilitering og implementering af ny teknologi og øget digitalisering i alle dele af byggeriet – og samtidig sikre mere effektivt samarbejde i alle dele af byggeriet for at højne produktivitet og bæredygtighed.

Målet er at skabe et unikt læringssted og en fælles udviklingsplatform, hvor byggeriets parter sammen kan skabe og eksperimentere med nye måder at benytte data, algoritmer og teknologi til at skabe fremtidens byggeri.


Projektet tager afsæt i at bidrage til løsningen af en række brancheudfordringer og til at indfri potentialer for byggeriet, der er blevet grundigt dokumenteret i de seneste år: 

 • Lav produktivitet i byggeriet
 • Byggeriet er en af de mindst digitaliserede brancher
 • Byggeriet er præget af en fragmenteret branchestruktur og heraf afledte samarbejdsudfordringer, særligt indenfor ny teknologi og data-udveksling.
 • Uforløste potentialer for øget bæredygtighed
 • Klare megatrends, som går fra såkaldt me-technology til collaborative technology


I forundersøgelsen vil Molio afdække udfordringerne i byggeriet fra flere forskellige vinkler:

 • Afdækning af hvad eksperter, forskningen og litteraturen siger, og hvad der kan læres gennem eksisterende datakilder.
 • Interviews med 40-60 virksomheder, som repræsenterer forskellige dele af byggeriet.
 • Afdækning af ConTech ’økosystemet’ i Danmark.
 • Analyse af igangværende og afsluttede initiativer med lignede hensigter for at lære af deres succeser og fejltagelser.
 • Interviews og inddragelse af en række brancheaktører for at afdække branchens konkrete behov – fra SMV’erne over de store, toneangivende virksomheder til specialiserede ConTech-virksomheder og brancheorganisationerne.
 • Validering af resultater i workshops med branchen.