Energiteknolog-studerende fra KEA og elever fra Landbrugsskolen Sjælland har samarbejdet om at sænke energiforbruget i svineproduktion. Og gøre landbruget mere bæredygtigt.

Fremtidens ledere i landbruget skal blive bedre til at udnytte vand, varme og strøm. Hvordan det kan gøres har et hold agrarøkonomer fra Landbrugsskolen Sjælland og et hold energiteknologer fra Københavns Erhvervsakademi samarbejdet om hen over efteråret 2018 og frem til nu.

Landbrugseleverne gav energiteknologerne indblik i, hvad det vil sige at drive landbrug, mens energiteknologerne gav deres bud på, hvordan landmændene kan energioptimere i en moderne svineproduktion – med afsæt i Frihedslund Læregård, som ejes af Jarlfonden og ligger ved Ruds-Vedby på Vestsjælland.

Sammen har de analyseret energiprocesser i landbruget og set på mulighederne for energioptimering. Samarbejdet har også udviklet eleverne og udvidet deres horisont:
”Landmænd kan godt have svært ved at se tingene på en ny måde og modtage rådgivning. I en tid hvor der er meget fokus på energiforbrug og co2-udledning, skal vi som landbrugsskole uddanne fremtidens ledere i landbruget, så de har en bedre forståelse for deres forbrug af strøm, vand og varme til fordel for miljøet og forretningen. Dét kan energiteknologerne hjælpe os med, forklarer Michael Wonterghem, som er underviser på Landbrugsskolen Sjælland.

Henrik Buhl, docent ved Københavns Erhvervsakademi, fortsætter:
”Opgaven er et meget konkret eksempel på, hvad vores studerende kan møde, når de er færdige med uddannelsen. Vores studerende fik indsigt i en verden, de ikke kendte til - mange af dem har aldrig sat fod i en stald før. Og landbruget er et oplagt marked for energiteknologer.”

Som afslutning på projektet fremlagde energiteknologerne deres ideer for landbrugseleverne samt bestyreren af Frihedslund Læregård. Løsninger der viste, hvordan det er muligt at reducere omkostninger til energi og samtidig udlede mindre co2 til gavn for klimaet. For eksempel ved at installere måleudstyr til monitorering og optimering af energiforbruget i staldene, udskifte belysningen til LED og ved at genvinde den varme, der i øjeblikket bliver ledt ud af stalden med ventilationen og til gulvvarme i farrestalden og klimastalden

”Det er ikke en branche, som vi er vant til at samarbejde så meget med, men som helt sikkert kan nyde godt af vores ekspertise. Der er mange gevinster at hente, fx på varmegenindvinding og strømforbrug i stalden, forklarer Daniel Pless, som læser til energiteknolog og fandt opgaven meget spændende.

Christian Haagensen, som læser til agrarøkønom, fortsætter:
”Når jeg er færdigmed min uddannelse og skal ud og styre en bedrift, vil jeg tage mange af de inputs med mig, som jeg har fået i løbet af dette projekt. Fx er det helt oplagt at få installeret langt mere måleudstyr forskellige steder i staldene, så vi kan monitorere og optimere vores forbrug, fortæller han.

Målet er at udvikle og videreudvikle de energitekniske helhedsløsninger og kompetencer som ndustrien efterspørger for at kunne leve op til kravene om mere bæredygtighed. Men også mere end det:

”Projektet har spillet på den store klinge, når det gælder de studerendes dannelse – her tænker jeg ikke mindst på arbejdet med den bæredygtige omstilling af vores samfund. Samarbejdet har også givet de studerende erfaring i at møde og samarbejde med en anden faglighed. Energiteknologerne havde i deres præsentationer fokus på økonomi og agrarøkonomerne har fået CO2-reduktion med i deres regnskab,” siger Henrik Buhl, docent på KEA Teknik og fortsætter:

”For mig er spørgsmålet hvilken rolle Agrarøkonomer og Energiteknologer kan spille sammen i en bæredygtig udvikling. Her har vi set, at der er lyst til og potentiale i samarbejdet – det skal vi arbejde videre med som undervisere.”

Nu skal de to skoler evaluere projektet for at finde ud af, hvordan det skal gennemføres igen i 2019, hvor Dalum Landbrugsskole også gerne vil være med.

Og underviserne på Energiteknologuddannelsen planlægger at sætte et Forskning og Innovations projekt i søen:

”Der har vist sig en række muligheder for energioptimering, men også videnshuller. Dog vil den konkrete udmøntning af et kommende projekt ske i samarbejde med interessenter/ressourcer fra landbruget,” siger Henrik Buhl.

Energiteknologer arbejder som rådgivere og projektledere på bygninger, hvor opgaven oftest består i at identificere energitab og co2-udslip med henblik på reduktion.

Læs mere om uddannelsen på KEA her.