Signe og Tobias tog deres praktik i Grønland, hvor de blev klogere på andre energiformer og kulturer krydret med kæmpestore naturoplevelser.

Egentlig startede det hele på Island. Signe Estrup og Tobias Sielemann Hansen arrangerede sammen med en medstuderende en studietur til Island, hvor de fik lov at snuse til alternative vedvarende energikilder, som vi ikke ser i Danmark. Men da de kom hjem fra Island, kunne de begge mærke, at de fire dage i Island havde vækket en appetit på mere – både fagligt i forhold til andre energiformer, men også det at begå sig i andre kulturer.

Valget faldt på Grønland.

Signe havde tidligere været i Grønland, da hun har familie deroppe, og havde altid ønsket at opleve landet på egen hånd. Tobias’ interesse for Grønland opstod gennem hans forældre, da de flere gange har været deroppe gennem arbejde, og han så det derfor som en oplagt mulighed for at besøge det land, som han havde hørt så meget om.

Lufthavn og nordlys

IMG 0944De to begyndte at lede efter praktikvirksomheder og bolig.

”Vi kontaktede flere relevante firmaer, og til vores held vendte den rådgivende ingeniørvirksomhed, Inuplan A/S, tilbage til os. I samarbejde udarbejdede vi nogle læringsmål for praktikopholdet, og de hjalp os også med at finde bolig.”

Den 19. august rejste de til Nuuk, hvor de havde weekenden til at finde sig til rette, inden de skulle møde på arbejde den 22. august. De næste 10 uger arbejdede de både med bæredygtighed, byggeledelse og CO2-regnskaber.

”Et af de større projekter, vi fik lov til at opleve på tæt hånd, var etableringen af den nye lufthavn i Nuuk. Men udover det faglige, fik vi store naturmæssige og kulturelle oplevelser. Med vores søde kollegaer kom vi på tur på fjeldet, hvor vi sov i hytter og oplevede nordlys på en stjerneklar himmel, uden den mindste lysforurening. Yderligere var vi på adskillelige fisketure med torskefangst, samt til traditionel kaffemik.”

En oplevelse for livet

Robert Schønrock Nielsen, lektor, ph.d. og underviser på Energimanagement på KEA har selv arbejdet i Selvstyret i et par år, og kan skrive under på, at et praktikophold i Grønland kan være en skelsættende oplevelse i arbejdslivet.

Skærmbillede 2023 05 25 kl. 12.45.05”Mine erfaringer med at være i Arktis og samtidig befinde sig kulturelt tæt på Danmark, er noget jeg aldrig glemmer. Så har man som studerende mulighed for at prøve sine faglige kræfter af i det arktiske miljø, vil jeg helt sikkert anbefale at rejse derop. Ligesom jeg gerne vil give tilbage til landet ved bl.a. at sende studerende derop, som kan skabe værdi for befolkningen.”

Som studerende på Energimanagement kan man fx komme i praktik i en ingeniørvirksomhed, der rådgiver om energiløsninger. Det kunne også være i energiselskabet Nukissiourfiit, der har ansvar for elforsyningen.

Praktikperioden på Energimanagement er fra sidst i august til sidst i oktober, og det giver mulighed for store naturoplevelser:

”I Nuuk vil man tydeligt mærke, at temperaturen falder og mørketiden vil begynde at trænge sig på henimod afslutningen af praktikken. Har man chancen for at komme i praktik i en virksomhed i Nordgrønland, f.eks. i Qaanaaq, kan vejrforholdene i oktober være topbarske, men samtidig også en spændende personlig udfordring.” 

Gode jobmuligheder

Energimanagement handler om ledelse af energistyring. Det vil sige ledelse af folk, som arbejder med energistyringsprocesser i henholdsvist virksomheder, bygninger eller i energisystemer.

”Vi uddanner energimanagers til at have et strategisk beredskab, der gør dem i stand til at balancere mellem to blik i den grønne omstilling, som det danske samfund befinder sig i: Henholdsvis et energiomstillingsblik, hvor opgaven er at stå i spidsen for en bevægelse fra fossile til vedvarende energikilder. Og et energieffektiviseringsblik der drejer sig om at reducere energiforbruget i private og offentlige virksomheder uden at mindske den eksisterende komfort.”

Der er rigtig gode jobmuligheder og stor efterspørgsel på Energimanagers. Og både Signe og Tobias har fået arbejde - Tobias arbejder som energimanager med databaseret energiledelse i Ballerup Kommune, Center for Ejendomme. Signe arbejder som energimanager og projektleder i den rådgivende ingeniørvirksomhed og grønne fond, Sustain, hvor hun arbejder med grøn omstilling og energieffektivisering af den danske ejendomsmasse.