Især de tekniske uddannelser såsom VVS-installation er særligt efterspurgt disse dage. Men også mere generelt hos for eksempel fyrede lufthavnsansatte ovenpå Corona.

Går du og tænker på at installere en varmepumpe, kan du få tilskud fra staten fra 1.oktober, hvis du vel at mærke bruger en certificeret installatør. Det betyder, at rigtig mange VVS’ere gerne vil certificeres, så der er run på KEA Kompetences efteruddannelsesmodul i varmepumper.  

joan nielsson mathiasen 1”Men her på KEA Kompetence har vi også helt generelt gjort en indsats for at gøre opmærksom på de rigtig gode tilbud, vi har til firmaejere og ansatte indenfor installation og energiområdet,” siger Joan Nielsson Mathiasen, studievejleder og konsulent på KEA Kompetence.

KEA Kompetence har fyldt fire hold på varmepumpe-modulet, og selve VVS-installatøruddannelsen, som også kan tages på deltid, er ligeledes udsolgt.

”Telefonerne har kimet. Det er usædvanligt, at der har været så travlt i slutningen af juni og begyndelsen af juli, vi har aldrig haft så travlt som i de seneste fjorten dage, og det er usædvanligt.”

Som studievejleder har Joan Nielsson Mathiasen fået flere generelle henvendelser - især i forbindelse med de mange tusind fyrringer i Københavns Lufthavn.

”Vi har gjort meget ud af at gøre opmærksom på, at vi har nogle relevante tilbud til de her mennesker. Vi har fået henvendelser fra piloter, som gerne vil søge nye veje og for eksempel uddanne sig til installatør, men også folk der dygtiggøre sig indenfor for eksempel kommunikation.”

I forbindelse med Corona og nedlukningen af Danmark formåede KEA Kompetence at omlægge al undervisning til online.  

”Vi har fundet ud af, at vi er rigtig dygtige til at undervise online. Tilbagemeldingerne fra vores studerende har været meget tilfredse - også på de tekniske områder, som ellers godt kan være lidt kritiske overfor it, men de har været utrolig positive. Det har givet anledning til, at vi fremadrettet tænker at lave blended learning, og til efteråret vil være der være kurser, hvor man har mulighed for kun at deltage online,” siger Joan Nielsson Mathiasen.

Her kan du kontakte studievejledningen, hvis du overvejer efteruddannelse. 

Læs mere om Omstillingsfonden, hvor du kan få 10.000 kr. til efteruddannelse i 2020 og yderligere 10.000 kr. i 2021.