De bygge-relaterede uddannelser på KEA går frem med 17 procent. Interessen for byggebranchen handler ikke bare om jobsikkerhed, men om at arbejde med bæredygtighed og gøre en forskel.

Skærmbillede 2019 07 05 kl. 11.59.13For Caroline Nielsen var uddannelsen til Byggekoordinator hendes første og eneste prioritet:

”Uddannelsen er en god blanding af projektledelse, koordinering og bæredygtig optimering indenfor byggeriet, og det synes jeg er mega spændende.”

Og hun er ikke den eneste. Byggekoordinator går frem med 27 procent og Bygningskonstruktør går frem med 17 procent.

”Det er vi selvfølgelig rigtig glade for,” siger Louise Pihl, underdirektør i Dansk Byggeri:

”Det er ingen tvivl om, at byggebranchen mangler dygtige byggeledere, og det behov udfylder både bygningskonstruktører og byggekoordinatorer. Det er spændende uddannelser, som har fokus på det, som betyder meget for unge mennesker, nemlig bæredygtighed. De kan gøre en forskel – også i byggebranchen, hvor de kommer ud med nye kompetencer, ikke mindst digitale, som er efterspurgt af virksomhederne.”

De mange ansøgninger til KEAs byggeuddannelser kommer på et tidspunkt, hvor byggeriet buldrer afsted.

”Der er en høj beskæftigelse, men de unge vil gerne udvikle og uddanne sig og have en videregående uddannelse,” siger Kristina Østergaard Kristoffersen, uddannelsesdirektør på KEA:

”Byggekoordinatorer og bygningskonstruktører er særligt dygtige til at projektlede og projektstyre. De er en samlende faktor i byggeprocesserne og trænede i at sætte mange faktorer i spil fra ingeniører og bygherres ønsker til lokalplaner, materialer og håndværkere. Vores dimittender bringer mange nye og opdaterede kompetencer med sig ud i byggeriet særligt i forhold til digitalisering og bærdygtighed – som vi i det hele taget arbejder meget med på KEA.”

Også flere af KEAs tekniske uddannelser går frem. Her er det især Automationsteknolog med 53 procent og Produktionsteknolog med 56 procent.

”Det er glædeligt, at de her uddannelser er i høj kurs, dels fordi ledighedsprocenten er nul, men også fordi det betyder, at vi kan imødekomme nogle af de klimamål, som den nye regering har sat,” siger uddannelseschef for blandt andet Automation, Ole Richter.

”Alle brancher har brug for de her fagkompetencer, hvis vi skal nå målene, og vi har en høj faglighed i forhold til vedvarende energiformer – ligesom vores studerende samarbejder med de studerende på KEAs byggeuddannelser og den tværfaglighed er også en kompetence virksomhederne kalder på.”

Gratis Praktikum til studenter

Som noget helt nyt tilbydes ansøgere med gymnasial baggrund, der har søgt ind på Automationsteknolog og Energiteknolog, fire ugers gratis og SU-berettiget Praktikum. Et hands on værkstedsforløb, som giver den studerende færdigheder indenfor for eksempel elektroteknik.

”Vi får nu et aktivt redskab til at øge fastholdelsen på Automationsteknolog og Energiteknolog. Det har længe været et stort ønske, fordi vores erfaring er, at studerende med gymnasial baggrund ikke helt lever op til de kompetencer, som kræves på disse uddannelser,” siger Ole Richter, uddannelseschef på KEA Teknik.

Max Rothenborg er en af de ansøgere, der har valgt at takke ja til tilbuddet om Praktikum. Han har søgt om optagelse på uddannelsen til Automationsteknolog, og hvis han kommer ind, vil han gerne give sig selv de bedste betingelser på uddannelsen:

”Jeg har en masse færdigheder og erfaring, men ikke så meget erfaring med teknik, selvom det interesserer mig meget. Så da jeg fik tilbuddet om Praktikum, valgte jeg at sige ja for at give mig selv de bedste muligheder. Jeg tænker, at de uger er godt givet ud, så det ville jeg gerne.”

Ideen med at give kommende studerende et værkstedskursus før studiestart kommer fra KEA og er nu bredt ud på erhvervsakademier over hele landet som en 3-årig forsøgsordning.

1.prioritetsansøgningerne til KEAs erhvervsakademiuddannelser går frem med 7,6 procent og alle KEAs uddannelser samlet set er gået frem med 1,6 procent.

Hold øje med KEA.dk for eventuelle uddannelser med forlænget ansøgningsfrist.