De unge med boglig baggrund har virkelig fået øjnene op for byggebranchen, hvor der er mulighed for at arbejde bæredygtigt - og med nye materialer og teknologier.

I dag var der deadline for at søge ind på de videregående uddannelser. Uddannelsen til byggekoordinator har fået hele 91 procent flere 1. prioritetsansøgninger i forhold til sidste år. På trods af, at der er rygende travlt i byggeriet, og det plejer at betyde færre ansøgere til de videregående uddannelser, som traditionelt optager flest med håndværksmæssig baggrund. 

Hele 78 procent har en gymnasial baggrund, og 14 procent er kvinder.

”Der er meget hype om byggeriet i øjeblikket med for eksempel bæredygtigt byggeri og nye materialer og teknologier, så de unge med gymnasial baggrund har også opdaget, at der er skub i udviklingen lige nu,” siger Henriette Hall-Andersen, programchef på KEA Byg.

En af dem er Mette, som er student fra Herlev Gymnasium:

”Det er så spændende at være det koordinerende mellemled på byggepladsen. At man har et ansvar og kan uddelegere opgaver. Jeg er meget direkte, struktureret og god til at planlægge. Jeg kan godt lide, at teori og håndværk går hånd i hånd. At man skal lægge en plan, hvor forskellige faggrupper indgår, og finde ud af, hvordan man bliver hurtigst og bedst færdig med et byggeri.”

Og i modsætning til tidligere, så bliver Mette en ud af flok kvinder. 14 procent af ansøgerne er kvinder.

Og det er generelt positivt, mener programchef Henriette Hall-Andersen:

”Hvis man ser på byggepladsen, så er kvinder gode til koordinering og gode til konfliktnedtrapning. Tendensen med flere kvinder på byggekoordinatoruddannelsen er dog en lille fortynding – det er stadig en mandsdomineret branche.”

Dansk Byggeri finder det super positivt, at de unge har lyst til at få en videregående uddannelse indenfor byggeriet.

”Det betyder, at de kommende byggekoordinatorer kan være med til at løfte kompetencerne generelt og optimere den måde, vi bygger på. Vi får forhåbentlig nogle virksomheder, som bliver bedre til at styre deres processer, og som leverer byggerier af høj kvalitet leveret til tiden. Altså en mere effektiv og professionel byggebranche, som også reflekterer over energi og bæredygtighed,” siger Michael H. Nielsen, direktør i Dansk Byggeri.

Uddannelsen til Byggekoordinator tager to år, og der er stort set jobgaranti:

”Den krise byggeriet har været igennem, har gjort virksomhederne mere opmærksomme på, hvor vigtigt det er med medarbejdere, der kan lede og koordinere,” siger Henriette Hall-Andersen.

Uddannelserne, der hører under BYG på KEA, har modtaget 10 procent flere 1.prioritetsansøgninger i forhold til sidste år.

Samlet set har KEA – Københavns Erhvervsakademi modtaget 5,4 procent flere 1.prioritetsansøgninger i forhold til sidste år.

For yderligere information og kommentarer kontakt programchef for BYG på KEA, Henriette Hall-Andersen på 51 27 47 46.