De seneste tre år har undervisere eksperimenteret med 4D og 5D teknologi i undervisningen. Resultaterne cementerer KEA som en af de fremmeste institutioner i Europa indenfor BIM i byggeriet. Til gavn for de studerende, virksomhederne og ikke mindst miljøet.

På KEA er vi eksperter i det digitale værktøj BIM, og det gør de studerende på BYG super eftertragtede ikke bare i Danmark, men i hele verden.

BIM er et værktøj eller nærmere en proces, hvor man deler projektmateriale via en 3D model, som indeholder al information om byggeprojektet - i modsætning til traditionelle 2D tegninger.

De seneste tre år har et team af undervisere eksperimenteret med en BIM-software kaldet iTWO. iTWO er et økosystem, hvor udbud, omkostning, planlægning, finansiering osv. kan udføres med kontrol over alle variabler til enhver tid. Softwaren smider så at sige tidsstyring (4D) og omkostningsstyring (5D) ind i mixet.

Det giver nogle klare fordele: lean management, mindre affald, lavere energiforbrug og omkostninger, højere kvalitet, effektiv beslutningstagning osv.

”De studerende har fået en mere detaljeret forståelse af, hvordan design, omkostninger og tidsdata påvirker hinanden - både under design, udbud og konstruktion. Virtuelle arbejdsmiljøer ser ud til at være fremtiden i bygningsindustrien, og de studerende er meget tilfredse - de kan se den indflydelse, som de her kompetencer kan få i deres fremtidige professionelle liv. At inkludere 4D og 5D er en måde at skabe byggeprojekter af bedre kvalitet under hensyntagen til de høje krav, vi som fagfolk stiller med hensyn til at passe godt på de begrænsede ressourcer, vi har på jorden,” siger Pablo Gonzalez, adjunkt på KEA BYG. 

For ham har et af de mest bemærkelsesværdige aspekter ved implementeringen af iTWO været, at undervisernes metode med problembaseret læring hjalp dem til at udvikle det rigtige studiemateriale og de rigtige undervisningsteknikker:

”Et tæt samarbejde mellem undervisere, softwareleverandøren RIB og de studerende i VDC-laboratoriet skabte en slags ’inkontinent synergi’, der førte til rigtig gode læringsresultater,” siger Pablo Gonzalez.  

De seneste tre års arbejde med at implementere ny software og viden i undervisningen kulminerede med et forskningsdokument, der blev præsenteret på en international BIM-konference i Sevilla, Spanien i oktober.

”Papiret og vores arbejde er blevet rigtig godt modtaget, og siden da har vi udbredt vores viden og arbejde til så mange andre som muligt. Danmark er førende i Europa, hvad angår implementeringen af BIM, og jeg tror, ​​at KEA har en stor andel i det. Vores kombination af avanceret software og problembaseret læring kan noget helt særligt.”