For anden gang afholdt KEA virtuelt Åbent Hus og denne gang var interessen og deltagelsen endnu større. De mange muligheder for at høre oplæg og stille spørgsmål gav afklaring og ny inspiration. 

På grund af Covid-19 var det endnu en gang ikke muligt at åbne dørene til KEA. I stedet blev Åbent Hus afviklet virtuelt med masser af oplæg om uddannelserne, hvor deltagerne kunne stille spørgsmål til både undervisere, nuværende studerende og KEAs studie- og karrierevejledere.

På uddannelsen Smykker, Teknologi og Business spurgte en gæst nervøst til optagelsesprøven.

”Den er mindre svær, end den er lang,” var underviser Jane Burchards kontante svar. ”Der bliver kigget på, hvor motiveret og engageret man er, men også på hvor god man er til at kommunikere sine ideer. Hvis man synes, at optagelsesprøven er sjov, er chancen for, at man kommer ind, stor.”

Studerende Mie Bækgaard Christensen synes heller ikke, at optagelsesprøven var svær:

”Man skal nyde oplevelsen og give alt, hvad man har. Tænk over, hvad der motiverer dig ved smykker,” var Mies gode råd.

Mie Schnack Poulsen fortalte, at man skal have lyst til at lære nyt:

"Hav det sjovt og giv den gas selv, om du ikke har prøvet det før." Og det råd gælder jo for alle uddannelser.

På Architectural Technology and Construction Management fortalte uddannelseschef Claudio Spartziani Testa om BIM, hvordan man kan digitalisere byggeriet til fordel for effektivitet og hvordan de igennem BIM-café hjælper studerende med deres projekter.

Udover de pædagogiske elementer af uddannelse fortalte Claudio også om kravene til de studerende:

“Man skal nyde at arbejde med teknologi og materialer generelt, værdsætte at arbejde med andre og være indstillet på at arbejde med store projekter og være fuldt committed. Men man bliver også belønnet - der er mange jobmuligheder for vores studerende.”

På Designteknolog og specialeretningen Marketing & Communication Design svarede både undervisere og nuværende studerende på spørgsmål og fortalte om blandt andet, hvordan ideer kan overføres til produkter, at arbejde med teknologi med henblik på at løfte branchen, at forstå sine b2b og b2c kunder, hvordan uddannelsen er opbygget og betydningen af praktik.

På Bygningskonstruktør var der også stor interesse for uddannelsens indhold, og der blev talt om de ingeniørmæssige aspekter ved uddannelsen, men også om tidsplanlægning, knudepunkter og håndskitsering. Bygningskonstruktøren er en bred og tværfaglige uddannelse med høj jobsikkerhed. 

Mens de forskellige rum og oplæg var uddannelsesspecifikke, så holdt seje Nicoline fra Studie- og karrierevejledningen et oplæg om, hvordan det generelt er at studere på KEA og være studerende på KEA. Det var der rigtig mange, der var rigtig glade for,  og der blev stillet mange spørgsmål.

”Åbent Hus er direkte studievejledning med personer fra uddannelserne, som virkelig kender uddannelsen i dybden og kan svare præcist på, hvad man lærer, jobmuligheder, hvad man skal være god til, hvor meget tid det rent faktisk kræver at læse etc. Det særlige i forhold til den almindelige studievejledning er, at her kan du også tale med undervisere og studerende,” siger kommunikationschef Joakim Groth.

Og det gør en forskel:

”Det er med til at afklare studievalget. Gæsterne finder ud af, at det er den her uddannelse, der er den rigtige for mig, og går så ind og udfylder ansøgningspapirerne på KEAs hjemmeside. Ansøgningstallet stiger kraftigt efter Åbent Hus,” siger Joakim Groth.

Intet kan slå den personlige kontakt og følelsen af et sted. Men det virtuelle Åbent Hus giver til gengæld mulighed for at deltage, selvom man bor langt væk fra København.

”15 procent af vores studerende kommer fra Fyn og Jylland og 35 procent kommer fra kommuner udenfor København, og de kan deltage uden at skulle tage turen til hovedstaden. Så potentielt kan vi få endnu flere uddannelsessøgende i tale på sigt, fordi det er online. Og jo mere afklarede folk er på deres uddannelsesvalg, jo mindre vil frafaldet være i sidste ende, hvilket er i alles interesse - både den studerende, institutionen og samfundet,” siger Joakim Groth.

Her kan du se videoer med studerende, der fortæller om KEAs uddannelser, værksteder og studieliv, samt videoer der viser rundt på KEAs forskellige adresser.

Og husk at prøv interessehjulet.