Jeg elsker tiden i værkstedet, siger Min Zhong, som er studerende på Jewellery, Technology and Business og én af de studerende, som har fået lov at være fysisk på KEA igen. Her fortæller hun om, hvordan det har været under lockdown, og hvorfor værkstederne og den analoge kontakt er så vigtig.

”I begyndelsen var det forvirrende og nedslående,” siger Min Zhong, om den første tid efter Danmarks nedlukning, som også ramte hele KEA. Med ét stod værksteder, undervisningslokaler og fælleslokaler, som ellers plejer at vibrere af liv, gabende tomme.

”Men vores lærere håndterede digitaliseringen af undervisningen og vores igangværende projekt på den bedste måde, de kunne. Gruppearbejde har også fungeret ganske godt online,” siger Min Zhong, som er studerende på Jewellery, Technology and Business, som i endnu højere grad end KEAs andre uddannelser er praktisk- og værkstedsorienteret.

For hende var det værste ved Danmarks lockdown, at det fysiske KEA lukkede ned:

IMG 3433”Jeg elsker og nyder virkelig at bruge tid på værkstedet og vores 3D-printere. Det var virkelig frustrerende ikke at kunne fortsætte med mine projekter, som kræver workshop og 3D-udskrivning. Jeg kan også godt lide, at skolen er min ’arbejdsplads’ og adskille den fra hjemmet, som er mit ’hvilested’. Og det at være hjemme hele tiden, betød at jeg virkelig fik problemer med motivation og fremdrift, hvilket normalt ikke er et stort problem for mig.”

Derfor har det også betydet alverden for Min, at hun – sammen med andre udvalgte uddannelser på KEA – nu kan få lov at komme tilbage og bruge værkstederne igen.

”Jeg har fået meget af min motivation og drivkraft tilbage. En af grundene til, at jeg valgte KEA, er, at vi (normalt) har så rig adgang til faciliteterne – også udenfor skoletiden. Meget af min læring sker, når jeg prøver, prototyper, fejler og finder nye veje med mine egne projekter ved hjælp af faciliteterne på KEA. En anden ting, der betyder meget, er, at det er meget lettere at stille spørgsmål til min lærer i den analoge verden, hvor jeg kan forklare mit spørgsmål meget hurtigere og lettere. Under lockdown, hvor jeg i stedet skulle e-maile ham, følte jeg, at det ikke var værd at bruge al den ulejlighed på at forklare små detaljer, der er så lette at beskrive, når man står overfor hinanden i den virkelige verden,” siger Min Zhong, som også fik en lille corona-gave:

”Fordi jeg ikke kunne komme ned og træne, var jeg nødt til at træne udenfor, og det betød, at jeg opdagede hvilket smukt og naturskønt område, jeg bor i.”

Du kan se Min Zhongs smykker her Wild Light Designs.