En design-dreven tilgang til videnformidling om nye materialer og teknologier.

Sammen med 9 partnere fra europæiske videninstitutioner og industrielle netværksorganisationer udvikler KEAs MATERIAL DESIGN LAB didaktiske metoder og redskaber, der gør det nemmere at forstå og anvende kompleks materialeviden.

Vær en del af udviklingen

Virksomheder og studerende er inviteret til at deltage.
Læs mere på datemats.eu

DATEMATS stiler efter udvikling, formidling og implementering af en unik design-dreven didaktisk metode for studerende med en tværfaglig baggrund (design og ingeniørvidenskab), der skal booste viden og teknologitransfer fra forskning til industrien.