Afsnit 2: Læring i labs - Vi snakker med Stefan Sten Grange om mobile labs og fordelen ved dem versus stationære labs.