I denne podcast taler vi med Anja Padget, ESG Rådgiver, om de udfordringer der er ved implementering af certificeringer. Vi taler om hvad det kræver internt af en virksomhed når en certificerings skal implementeres, hvem skal involveres og hvem der har bolden i implementeringsfasen.