Vil du have et mere internationalt sigte i din uddannelse, få danske og internationale studiekammerater og vil du forberede dig til at arbejde i en global verden, så kan du tage en af vores 11 internationale uddannelser.