Det var det allerførste hold nogensinde, der i går dimitterede på akademiuddannelsen i Sundhedspraksis på Bornholm - til glæde for dem selv og ikke mindst de mange borgere, de nu kan hjælpe endnu bedre.

Forandringer ruller ud over hele den offentlige sektor og særligt sundheds- og omsorgsområdet oplever nye tider og nye krav.

SOSU’erne på Bornholm har for første gang nogensinde haft mulighed for at videreuddanne sig med et lokalt forankret tilbud, som klæder dem på til at kunne forstå og arbejde smart med de forandringer, som kendetegner sundhedspraksissen. I går blev de studerende færdige og kunne fejre deres nye kompetencer og værktøjer.

”Det er utroligt glædeligt, at efteruddannelse inden for social – og sundhedsfaget er kommet til Bornholm, fordi vi ikke længere begrænses af vores fysiske rammer. Det havde krævet en masse af den enkelte studerende, hvis kurset kun havde været udbudt på Sjælland. Derudover er det også vigtigt, at social – og sundhedspersonale kan efteruddanne sig og få øget viden og arbejdsredskaber til at arbejde med borgeren uden at skulle læse til for eksempel sygeplejerske,” siger Dorthe L. Pedersen, Sektorformand for Social- og sundhed FOA. received 10216423846688941

Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis er en praksisnær uddannelse på internationalt niveau. Den giver viden og metoder til at løse en række opgaver inden for kvalitets- og udviklingsarbejde i social- og sundhedssektoren.

Med udgangspunkt i en helhedsforståelse af det social- og sundhedsfaglige område giver uddannelsen indsigt i samspillet mellem borgere og patienter, sundhedsmedarbejdere, sundhedsvæsenet og det øvrige samfund, der giver en større professionalisme i dit og i samspillet med andre faggrupper.

Uddannelsen udbydes af Københavns Erhvervs Akademi, KEA, både på Bornholm og i København.

På Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis sker der en tydelig udvikling af den enkelte SOSU medarbejder – et kompetenceløft og en øget forståelse for tværfagligt samarbejde, kvalitetssikring og dokumentation, koordinering og ansvar.

”På KEA er vi dygtige til at lave undervisning, som tager udgangspunkt i den praksis og de problemstillinger, som den studerende arbejdermed i sin hverdag. Den studerende lærer at bruge teorier til at anskueliggøre problemstillinger fra arbejdsdagen. I undervisningen bruges cases som diskuteres og bearbejdes individuelt og i grupper. Undervisningsformen understøtter en høj grad af transfer - altså at det lærte kan omsættes, når den studerende er tilbage på arbejdspladsen,” siger Ea Strandby Lund, uddannelseskonsulent, KEA Kompetence.

Læs mere om uddannelsen her.