Jan Petersen var så begejstret for sit praktikophold hos Force Technology, at han gerne gjorde det hele én gang til. Han har blandt andet udviklet en ’rensegris’ og testet ansigtsmasker.

For Jan Petersen har praktikken hos Force Technology været det første arbejde, hvor han har været decideret ked af at sige farvel.

En ting er, at han blandt andet har været med til at udvikle en såkaldt rensegris i et 3D printet koncept, arbejdet med robotteknologi og designet et produktionslayout for additiv 3D fremstilling in-house.
Men Force Technology har også udvist stor tiltro og åbenhed, samtidig med at de har givet masser af feedback og sparring:

Jan 01”Jeg fik lov at løbe med hver eneste ide, jeg kom op med. Både så jeg kunne lære af fejl og succeser, men også for at få ejerskab. For eksempel havde jeg en ide, der endte ud i et klyngeprojekt og et 6-cifret beløb. Force Technology gav mig fra start af masser af ansvar og tillid til, at jeg fandt mine egne måder at løse diverse problemstillinger. Og de gav plads til, at jeg kunne afprøve diverse teorier og praksisnære udviklingsprocesser,” siger Jan Petersen.

Hans ønsker om at arbejde med 3D print, test, materialeviden og projektledelse blev imødekommet. Og resultaterne af arbejdet med de større opgaver skulle præsenteres for afdelingen, så Jan Petersen har også fået større tryghed i at fremlægge:

”Det har været en stejl læringskurve, men virksomheden bærer præg af en enorm tværfaglig diversitet, så hvis man støder ind i et problem, er der altid en venlig sjæl, der giver sig tid til en hjælpende hånd,” siger Jan Petersen.

Han endte med også at skrive sit bachelorprojekt hos Force Technoloy - som også er baseret på forskning - hvilket smittede af på Jans bachelorprojekt, fordi han fik en bred basisviden om metallers egenskaber, og hvordan specimens og testforsøg bliver udført.

”Praktikken har givet mig en fornemmelse af, hvordan der bliver arbejdet i en virksomhed som Force Technology. Og at mine kompetencer er gode nok til at give værdi i en virksomhed,” siger Jan.

Under hele praktikken har der været masser af vejledning, hjælp og ikke mindst udvikling, og det kan ses helt konkret:

”Gennem hele min uddannelse har jeg fået 10-taller, men efter mit praktikforløb endte jeg ud med et 12-tal både i praktikrapporten og i bacheloropgaven. Det viser, hvor vigtigt det er at have praktiksteder, der kan udfordre dig på netop det niveau, du er på, og give dig lov til at vokse med opgaverne. Jeg ville ønske, jeg kunne gøre det igen!”  

Et andet take end ingeniørerne

Ivar Dale har været Jans praktikvejleder og er selv uddannet fra Produktudvikling & Teknisk Integration på KEA. Hvilket han ser som en stor fordel i en ingeniør-præget virksomhed:

”Vi har en viden, som mange af mine kolleger mangler – et andet take på tingene, knap så teoretisk og mere praktisk end ingeniørerne. Og har du fx Produktionsteknolog som grunduddannelse, har du også designkompetencer med dig. Jeg sidder egentlig i en ingeniør-stilling nu, men med en anden uddannelse i rygsækken, som er nok til at jeg forstår ingeniørerne, men kommer med noget andet,” siger Ivar Dale og fortsætter:

”Og det er også det, praktikanter kan: nye øjne. Jan kommer direkte fra studiet og er endnu ikke begrænset af, hvad man kan og ikke kan. Så han kommer med mange forslag og løsningsmetoder, og som virksomhed er det godt at få de input.”

FAKTA om Årets KEA-praktik
• Det er de studerende, der indstiller deres praktikophold
• Forløbet vurderes ud fra tre kriterier: personlig og faglig udvikling, den sociale oplevelse og evnen til at forvandle viden til værdi
• De studerende skal have været i praktik i efteråret 2020 eller foråret 2021
• De nominerede bliver offentliggjort medio april og vinderen kåres den 22. april
• Vinderen af Årets KEApraktik kåres af en jury, der består af danske erhvervsledere

• Vinderen går videre til den nationale konkurrence den 10.maj, hvor der findes én samlet vinder for alle erhvervsakademier i Danmark.