Relation, identitet og mobile enheder

I flere af projekterne under temaet Mobile and tablet technology, var omdrejningspunktet de studerendes relation til og oplevelse af deres mobile enheder – og her særligt deres smartphone. En forsker havde undersøgt elever og studerendes relation og adfærd ift. deres telefoner, og undersøgelsens resultater skilter ikke overraskende en brugsadfærd, hvor de studerende og deres aktiviteter er så nært forbundet til smart phonen, at den i nogen tilfælde beskrives som en ven, i et eksempel omtalte en ung dreng sin smart phone som ”my wife”.

Smart phone er betydningsfuld for deres sociale liv og de interaktioner de har med hinanden. Et væsentligt element er selvfølgelig deling, anbefalinger og feedback fra venner og familie, og eleverne og de studerende i undersøgelsen lader deres valg omkring programmer og platforme styre af anbefalinger, fra netop venner, familie eller nogen de ser op til. Smart Phonen er på den måde rammen om den sociale identitet og essentiel ift. deres tilhørsforhold, relationer og udvikling.

Undersøgelsen afdækker også en tilbageholdenhed hos de studerende ift. at integreret smart phone i undervisningen. De betragter det som et meget personligt læringsrum, de deler med det netværk de selv har valg, det nævnes som sammenligning – at de fx heller ikke ønsker deres forældres tilstedevær i deres online rum på fx Facebook (FB).
Omvendt bruger de selvstændigt tilgængelige platforme til at oprette socialforums, hvor de deler materialer og kommunikere om læringsspørgsmål.
Undersøgelsen er måske ikke så overraskende, de fleste KEA undervisere, vil nok i forvejen have haft en fornemmelse af ’tingenes tilstand’.
Det der måske er mest interessant er de studerendes umiddelbare modvilje ift. at integrere smartphone og egne sociale platforme i undervisningen, og deres ønske om på den måde at adskille det formelle og uformelle læringsrum.

Hvis vi dykkede ned i de myriader af levende og døde FB-sider, der eksistere som spor af tidligere og nuværende studiehold på KEA, kunne det være interessant at kigge på forskelle i aktivitet og aktiviteternes karakter holdt op imod læringsindhold – er der således mere eller mindre læringsindhold, når undervisere deltagere i FB grupperne/ på siderne?

I et forsøg fra American University i De Forenede Arabiske Emirater, har valgt at forsøge med netop at integrere og interagere med de studerende via at et socialt medie nemlig What’s app. Målet har været at finde et vejledningsformat med mulighed for jævnlig interaktion, uden det bliver en tidssluger, derfor har man valgt at forsøge sms-formatet og har valgt What’s app, fordi det er gratis for de studerende.
Studiet arbejder praksis- og problembaseret og der er en forventning både fra studiet og de studerende om, at underviser er tæt på de studerendes arbejdsprocesser.

I undersøgelsen af de væsentligste læringsbehov vist sig som det; at opnå tryghed/forsikring om egen forståelse, at kunne repetere forklaringer og få supportmæsssig hjælp. En del af de behov lægger sig på linje med vores egne resultater fra Entrepreneurship in Action eksperimenterne, hvor betydningen af at føle presence og nærvær af en underviser samt at blive ’se’ og anerkendt af den underviser, er essentiel for de studerendes tiltro til egen evne til at løse opgaver succesfuldt (self efficacy).

Underviseren var også bevidst om at skabe et læringsfællesskab de studerende i mellem, det gjorde han bl.a. ved at arbejde med gruppebeskeder, de studerende kunne således lære af hinandens spørgsmål, men de kunne også assistere hinanden og bidrag med svar. I introduktion til platformen brugte underviseren studerende, der i forvejen kendte platformen, til at hjælpe de øvrige, på den måde blev det en fællesskabsopgave at få systemet til at køre for alle.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *