M-learning

Under temaet M-learning = mobile learning, var fokus i oplæggene meget omkring den tekniske integration med eksisterende Learning managment systemer (LMS) og omkring sikkerhedsspørgsmål. Det er væsentlige og nødvendige overvejelser gøre sig inden en udviklingsproces og anbefalingerne var dels, at institutioner tager stilling til og få klart defineret sandarder og dialoger omkring sikkerhed for data, inden man omlægger dele af undervisningen til M-learning.

Udviklingsmæssigt er det anbefalelsesværdigt at arbejde med standarder som SCROM (= et sæt af tekniske standarder for e-lærings software), da man på den måde i nogen grad tager højde for integration med andre platforme, men også ift. senere deling og spredning af det der udvikles.

De didaktiske og pædagogiske overvejelser omkring brugen af mobile learning, synes overvejende at handle om, at fange de studerendes opmærksomhed, at møde dem ‘hvor de er’ (ved at lade dem bruge deres egen enhed /device), og på den måde gøre det lettere for underviserne at motivere de studerende til at brug e-læringsressourcer.

Et enkelt projekt beskrev dog en meget fin og brugerinddragende udviklingsproces, hvor de havde brugt aktivitetsteori modellen til at strukturere processen og til at rammesætte dialog og interaktioner med de studerende om hvordan M-learning platformen, skulle indgå i sammenhæng med øvrige læringsaktiviteter, samt til formuleringen af en kravspecifikation for hvad man læringsmæssigt faktisk søgte at opnå ved brug af M-learning.

tri3

Projektet: Informal M-learning research in Agriculture – to udgangspunkt i en meget praksis-orienteret undervisningsramme, hvor de studerende selvsagt har bruge for at være meget på farten og har store praktik-eller arbejdsenheder i deres studie. Den læring og ressource de netop efter spørger er den der kan assistere dem når de står i praksis og skal arbejde med eller løse en helt konkret problemstilling. I den situation tilbyder M-learning nogle oplagte muligheder der også udvider læringsrummet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *